Technické zázemie:

Úzkou spoluprácou s úsekmi výroby a vývoja armatúr zastupovaných výrobcov a značiek Vám ponúkame odborné technické poradenstvo, konzultácie, výpočet a návrh priemyselných armatúr priamo pre prevádzkové podmienky Vašich technologických procesov.

Servis:

Súčasťou našej činnosti je poskytovanie servisných služieb, záručného a pozáručného servisu dodávok armatúr, opravy, montáže a dodávky náhradných dielov. Súčasťou servisných služieb je aj realizácia prác vo výškach výrobných priestoroch, čistiace práce vo výške ako aj v prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu.

EURO-VALVE armatúry
video GEMU - výroba armatúr
Prehrať video
sk_SKSK